Din durerile țării…

 

Ceea ce se ridică mai luminos și mai sfânt în mijlocul frumuseții țării, podoaba cea mai aleasă pentru mine este țăranul român, cel ce a scos lumii la vedere felul neamului nostru… mi-e nespus de drag să-l cuget! În marea lui putere de muncă, de răbdare și de statornicie, în mintea lui trează și inima caldă am găsit sprijinul speranțelor noastre. În sufletu-i duios lămurit de focul atâtor suferinți, am găsit un izvor curat, o călăuză a trăiniciei și stăruinței noastre pe acest pământ. Citește în continuare „Din durerile țării…”

Publicitate